Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera mõisakool uue katusega

UNUSTATUD MÕISAD 2024

Külastusmängu UNUSTATUD MÕISAD 2024 külastuspäevad sel aastal on:
29. ja 30. juuni, 20. ja 21.juuli, 3. august.

  • Mõis külastajatele avatud 10:00 kuni 18:40. 
  • Igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik;
  • külastajaid ootamas piirkonna ajalugu ja tänapäevaseid tegemisi tutvustavad materjalid;
  • kohvi joomise ja puhkamise koht; 
  • näitus;

KELLA KOLME KONTSERDID

30.06.2024

Esineb lõõtspillimängija Ülle Kool

20.07.2024

Esinevad Simmaniduo ja kandlemees Sander Karu

03.08.2024

Pianist Diana Liivi soolokontsert

Külastustasud 2024: 

  • Pered: 14.00 EUR
  • Täiskasvanu 6.00 EUR
  • Õpilased, pensionärid 3.00 EUR
  • Grupid alates 15 inimest eelneval kokkuleppel

Vallavalitsus kehtestas 23.01.2024 korraldusega lapsevanema poolt tasutava koolilõuna maksumuseks 90 senti toidukorra eest.

Algselt 1. märtsiks kavandatud üleminek tasulisele koolitoidule lükkub edasi 1. aprilliks, põhjuseks on soov tagada sujuv üleminek nii personali, õpilaste kui lapsevanemate jaoks. Samuti annab lisakuu võimaluse veenduda IT-süsteemide laitmatus toimimises.   Märtsikuus kehtib vana koolitoidu jagamise korraldus.

Koolilõuna eest tasumine ja sööjaks registreerimine hakkab toimuma läbi ARNO keskkonna, mille täpsemad juhised antakse veebruari kuu jooksul, kui IT-arendus keskkonna kasutuselevõtuks on valminud. Üldiselt hakkab süsteem toimima täpselt samuti nagu Tartu linnas.

Lapsed, kes soovivad koolis lõunat süüa, tuleb ARNO keskkonnas registreerida. Kõigi registreeritud laste eest tasutakse 90 senti päevas. Kui laps puudub, tuleb lapsevanemal laps märkida puudujaks hiljemalt puudumisele eelneva päeva kella 15.00-ks. Sellisel juhul selle päeva eest toiduraha ei võeta. Kõik lapsed saavad elektroonilise kiibiga õpilaspiletid, mida tuleb hakata registreerima sööklasse sisenemisel. Registreerimisel kuvatakse ekraanile info, kas laps on registreeritud sööjaks või mitte. Iga laps saab söömas käia üks kord päevas. Lisaks saavad kõik kasutada hommikupudru söömise võimalust, kui see on koolis korraldatud. Hommikupuder ja pikapäevarühma toitlustus on lapsele tasuta.

Toidu eest tasumine toimub arvestuskuule järgneva kuu esimesel kolmandikul ja soovi korral on võimalik teha ka ettemaksu, mida vastavalt toidupäevade arvule kontolt maha arvatakse.

Elektroonilise kiibiga õpilaspileteid saab kasutada ka ühistranspordi sõidukaardina.

ARNO keskkonna kasutamise täpsed juhised ja tähtajad edastatakse veebruari kuu jooksul.

Lugupidamisega

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond

Mälestuskivi avamine

Mälestuskivi avamine Maal elamise päeval 25. septembril 2021 Palupera kooli 245. aastapäeva tähistamiseks.


Fotod

HARNO pressiteade:

„Esmaspäeval, 14. septembril alustas tööd Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon. Telefonil 7350750 annavad Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada. Vastame telefonile tööpäeviti kell 12-16. Telefoninõustamine on meie poolt tasuta, kõne hind oleneb helistaja operaatoritasust.“

Haridusvaldkonna järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee