Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Tervist edendav kool
Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Taimne teisipäev
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
TÄHELEPANU! E-keskkond ARNO laieneb Elva valla koolidesse

Rohkem infot Elva valla kodulehel E-keskkond ARNO laieneb Elva valla koolidesse

Alates selle aasta märtsist võtavad Elva valla üldhariduskoolid ühtselt kasutusele haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO). E-keskkond ARNO võimaldab lapsevanematel esitada elektrooniliselt kooli vastuvõtu või sealt lahkumise taotlusi.

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on alates 1.03.2022 muutunud. Uus kord on leitav lingilt: Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

2022/2023 õppeaastal toimub I klassi astuvate õpilaste registreerimine teisiti.

Elva vald on arendamas koolimoodulit Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO). E- keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil: piksel.ee/arno/elva.

(1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) järgmised dokumendid:

  1. Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO või kooli avalikustatud vormi kaudu tehtud taotluse;
  2. esimesse klassi astuja foto 3 x 4 cm (võib tuua hiljem);
  3. tervisekaart;
  4. koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  5. haridusliku erivajadusega lapse koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

(3) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.

(4) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Küsimuste korral helistada +372 53 422 197

Laste koolieelse läbivaatuse andmed kannavad perearstid tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Jätkuvalt on vajalik, et laps oleks enne kooliaasta algust käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

 
Fotode tellimine
1. september 2022

Kooli kokkutulek (fotograaf: Valju Aloel, tel 5087822, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )

9. klassi lõpetamine 2022
 
Mälestuskivi avamine
 Mälestuskivi avamine Maal elamise päeval 25. septembril 2021 Palupera kooli 245. aastapäeva tähistamiseks.
 
HARNO pressiteade:
„Esmaspäeval, 14. septembril alustas tööd Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon. Telefonil 7350750 annavad Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada. Vastame telefonile tööpäeviti kell 12-16. Telefoninõustamine on meie poolt tasuta, kõne hind oleneb helistaja operaatoritasust.“
 
Haridusvaldkonna järelevalve
Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
 
Andmekaitsespetsialist
Svetlana Variku
e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
telefon: 58193610

 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa.