Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Hea lapsevanem!

_____________________ (kooli nimi) on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

_____________________ (kooli nimi) kutsub Sind koos oma lapsega osalema projektis

____________________ (kuupäeval).

Algatuse idee seisneb selles, et 12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. 2018. aasta algatus on suunatud 7.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;

  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;

  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa .

Palun uuri järele, kas Sinu tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Sul laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna õpetajale (nimi) …………………….. oma osalusest ja ettevõtte nimest teada hiljemalt ……………….. (kuupäevaks)!

Palun andke teada ka sellest, kui Sul on võimalik võtta lisaks oma lapsele tööle kaasa veel mõni oma lapse klassikaaslane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Head koostööd soovides!

Õpetaja ____________________________

(kontaktid)

NB! sama kiri .docx failina

 
Palupera põhikool pakub tööd klaveriringi juhendajale (osaline koormus)
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Lisainfo: Svetlana Variku  58193610

Sooviavaldus saata järgmiselt: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või  Palupera küla, Elva vald, Tartumaa, 67511

 
Jaanuarikuu tegemised
AEG ÜRITUS
08.01–26.01 pranglimise III etapp (oskajad ja suured)
15.01 osalemine interaktiivses mõttemängude olümpiaadi vint.ee II võistluses – male
16.01 osalemine interaktiivses mõttemängude olümpiaadi vint.ee II võistluses – kabe
17.–19.01 korrektse käekirja konkurss 1.–4. klasside õpilastele
20.01
kell 9.00–16.00
First Lego League Lõuna-Eesti voorus osalevad K. Laas, E. Riivik ja T. Kull 6. klassist ning M. Miks, A. Kull 5. klassist
24.01
kell 18.00
9. klassi lastevanemate koosolek
29.01 algab pranglimise III etapp (sirgujad)
 
Palupera Põhikooli õppenõukogu otsus nr 7
Õppenõukogu otsustas 25. augustil 2017 kooli õppekavasse viia sisse järgmise muudatuse:
Alates 2017/2018 õppeaastast  toimub kokkuvõttev hindamine Palupera Põhikoolis trimestrite kaupa.

Trimestrite lõpuajad on järgmised:
1. trimester 28.11.2017
2. trimester 09.03.2018
3. trimester 12.06.2018
 
Tunniplaan
 
Haridusvaldkonna järelevalve

Haridusvaldkonna järelvalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Lõuna piirkond:

Katrin Ohakas - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Kaidi Maask - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Fotode tellimine
Aktuste fotod ja tellimise info: http://www.palupk.edu.ee/tellimine.html
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel