Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
kool_uuskatus.jpg
Palupera põhikool ostab lõhutud küttepuid
Palupera põhikool ostab uueks kütteperioodiks 110 ruumimeetrit lõhutud küttepuid ( lepp, haab, kask ) kohale toomisega hiljemalt 15. maiks 2018 a. Pakkumusi ootame 09.04.2018 postiaadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Info telefonil 5259852 ( Helju Voolaid ).

 
SA Innove poolt läbiviidav 2018. aasta üldhariduskoolide rahulolu-uurung

Lugupeetud lapsevanemad!
Palun osalege uuringus läbi järgneva lingi: https://www.innove.ee/uldhariduskoolide-rahulolukusitlus

 
EV100
 
Õnne Eestile!
 
Tegemised veebruaris ja märtsis
AEG SÜNDMUS
26.02-04.03 talvine koolivaheaeg
05.03 7. kl õpilased Marite-Marielle Treial, Terle Tamm, Markus Kruusa ja Renaldo Aarna Tartu Raekojas USA Saatkonna korraldatud GLOBE programmi raames kosmosedokumentaali “The Mars Generation” esilinastusel
06.03
kell 14.10-14.55
8+9. klassi õpilastele Otepää gümnaasiumi tutvustav tund
08.03 8+9. klass Valga maaharidusmessil „Vali nutikalt“
09.03 lõpeb II trimester
09.03
kell 12.00-13.30
Martti Miks, Roosi Raudsepp, Noora-Liisa Mändmets, Andres Kull Rõngu keskkoolis 5. klasside viktoriinil „Eesti vabariik 100”
09.03
kell 11.15-12.00 8+9 kl
kell 12.20-13.05 7kl
Mari-Liis Vanaisak tutvustab noortevolikogu töö põhimõtteid
14.03
kell 10.20-12.00
programmi KEAT õppus Keskkond 6. klassile
14.03
kell 13.45
karjääriplaneerimisalane väljasõit 8+9. klassi õpilastele Elva elektrioonikatehasesse ENICS
15.03 koolisisene male võistlus
19.- 23.03 tervisenädal – 8. klassi õpilaste loovtöö
19.-21.03 9. klassi õpilaste koolilõpureis Stockholmi
22.-23.03 kooli näitering osaleb Elva Mitteteatrite festivalil
26.03
kell 9.25-11.05
programmi KEAT õppused Meelemürgid ja Raudteeohutus 6. klassile
26.03
kell 9.00-12.30
7.-9. klass Tartus Ettevõtluskülas rollimängul
29.03 pildistamisepäev
 
Palupera Põhikooli õppenõukogu otsus nr 7
Õppenõukogu otsustas 25. augustil 2017 kooli õppekavasse viia sisse järgmise muudatuse:
Alates 2017/2018 õppeaastast  toimub kokkuvõttev hindamine Palupera Põhikoolis trimestrite kaupa.

Trimestrite lõpuajad on järgmised:
1. trimester 28.11.2017
2. trimester 09.03.2018
3. trimester 12.06.2018
 
Tunniplaan
 
Haridusvaldkonna järelevalve

Haridusvaldkonna järelvalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Lõuna piirkond:

Katrin Ohakas - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Kaidi Maask - E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel