Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Algaval õppeaastal on koolil töös projekt „Mereteadlase kasvulavaks!“

4.–9. klassi õpilastele toimub 2. septembril juba esimene projekti tegevus – õppepäev Tallinna Meremuuseumis.

Õppepäeva käigus toimub ekspeditsioon merele purjelaeval „Kajsamoor“, praktiline tegevus mererannas, läbitakse õppeprogrammid „Mereajaloo tund merel“ ja „Lennusadam ja Suur Tõll“.
Välja sõidame 8.45, tagasisõitu Tallinnast alustame umbes 18.00. Kool paneb kaasa toidupaki, aga kuna päev on väga pikk, palume kaasa panna lisatoitu või taskuraha.

 
Avaaktus

SeptemberKOOLIAASTA AVAAKTUS TOIMUB 1. SEPTEMBRIL KELL 12.00

BUSSIRING ALUSTAB 11.20


 
Lõpuaktuse fotode tellimine
Lõpuaktuse fotod ja tellimise info: http://www.palupk.edu.ee/tellimine.html
 
Palupera kool 240

Vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate kokkutulek toimub 17. septembril 2016.

Aktus algab 15.00.
Osalustasu 15 eurot palun kanda SEB Panka arveldusarvele EE421010202008202009, saaja Palupera vallavalitsus.
Andke märku oma osalemisest http://goo.gl/forms/OybfESwfKn

Rohket osavõttu soovides,
Palupera põhikooli pere.

 
Palupera Põhikool, Palupera 67511, Palupera vald, Valgamaa. aloel